اردوی زیارتی قم و جمکران 97/10/26

قران

اردوی زیارتی قم و جمکران 97/05/03

رسانه جدید

اردوهای طرح تابستانی (فرزندان همکار)

باسمه تعالی

اردو های طرح تابستانی

فرزندان همکار

از مقطع سوم دبستان تا پایان متوسطه

جهت ثبت نام به دفتر امور فرهنگی و دینی یا مسئول فرهنگی شرکت مراجعه نمائید.

تلفن ثبت نام ستاد:

88980658 - 88973060

فرم راهنما ، ثبت نام و رضایت نامه اردوها 1

فرم راهنما ، ثبت نام و رضایت نامه اردوها 2

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.