آلبوم

بازدید مهندس بختیاری و مهندس کریمی از منطقه22 و تصفیه خانه غرب 30-11-99 3
بازدید مهندس بختیاری و مهندس کریمی از منطقه22 و تصفیه خانه غرب 30-11-99 4
بازدید مهندس بختیاری و مهندس کریمی از منطقه22 و تصفیه خانه غرب 30-11-99 2
بازدید مهندس بختیاری و مهندس کریمی از منطقه22 و تصفیه خانه غرب 30-11-99 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.