گزیده اخبار

  • انتصاب های جدید در شرکت فاضلاب تهران

  • مراسم تودیع و معارفه معاونان مهندسی و برنامه ریزی شرکت برگزار شد

  • خط انتقال لجن تصفه خانه شهرک قدس تا دو ماه آینده تکمیل می شود

  • بازدید مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران از روند پیشرفت پروژه تصفیه خانه فیروزبهرام

  • بازدید مدیرعامل شرکت فاضلاب از پروژه فاضلاب منطقه مرکزی تهران

Loading
Loading
  • انتصاب های جدید در شرکت فاضلاب تهران

  • مراسم تودیع و معارفه معاونان مهندسی و برنامه ریزی شرکت برگزار شد

  • خط انتقال لجن تصفه خانه شهرک قدس تا دو ماه آینده تکمیل می شود

  • بازدید مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران از روند پیشرفت پروژه تصفیه خانه فیروزبهرام

  • بازدید مدیرعامل شرکت فاضلاب از پروژه فاضلاب منطقه مرکزی تهران

Loading
عنوانشمارهنوع
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
صفحه ۱ از ۴۴۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

تصاویر

صفحه ۱ از ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.