اهداف شرکت فاضلاب تهران

اهداف و استراتژیک شرکت فاضلاب تهران

 

هدف کلان زیست محیطی 

شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن منابع آلاینده زیست محیطی

اهداف خرد زیست محیطی

1. حصول اطمینان از انطباق آلاینده‌های زیست محیطی با الزامات زیست محیطی کشور در منابع آلاینده

2. حصول اطمینان از انطباق پساب خروجی با شرایط طراحی و استانداردها

3. حصول اطمینان از انطباق پسماندهای فرایندی و غیرفرایندی با شرایط طراحی

4. حصول اطمینان از انطباق آلاینده‌های طرحهای در حال توسعه شرکت

5. حصول اطمینان از انطباق آلاینده‌های زیست محیطی منابع گازی با شرایط طراحی

6. ارتقاء سطح فرهنگ و دانش زیست محیطی کارکنان شرکت بویژه افراد مؤثر بر مؤلفه‌های زیست‌محیطی

7. افزایش تعامل و همکاری با شرکتها و واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه، در رعایت الزامات زیست‌محیطی

8. حفاظت از زیست بوم منطقه با گسترش فضای سبز شرکت

واحدهای بهداشت و ایمنی

هدف کلان ایمنی و بهداشتی 

شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات

اهداف خرد ایمنی و بهداشتی 

1. حصول اطمینان از تحت کنترل قرار گرفتن خطرات بالقوه در واحدهای عملیاتی

2. شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن عوامل زیان‌آور محیطی

3. شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات شغلی کارکنان

4. شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات بالقوه در طرحهای توسعه شرکت

 

ارکان جهت ساز شرکت فاضلاب تهران

بیانیه چشم انداز

احداث مدرن ترین تاسیسات فاضلاب منطقه در شهر تهران

بیانیه ماموریت

ما در راستای حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت شهروندان تهرانی، تاسیسات فاضلاب کل شهر تهران را به عنوان بزرگترین طرح محیط زیستی کشور و با ثبت جهانی پروژه توسعه پاک به شرح ذیل ایجادخواهیم نمود.

· مطالعه و احداث شبکه های فرعی و اصلی فاضلاب درشهر تهران

· مطالعه و احداث خطوط انتقال وتونل فاضلاب در شهر تهران

· مطالعه و احداث تصفیه خانه های فاضلاب در شهر تهران

· اجرا و نصب تجهیزات انشعاب های فاضلاب در شهر تهران

· شناسایی و تامین منابع مالی جدید جهت اجرای طرح

· تحویل تاسیسات احداث شده به شرکت های بهره بردار

· فرهنگ سازی و افزایش دانش شهروندان در خصوص لزوم ایجاد و استفاده بهینه از تاسیسات فاضلاب

.  استفاده از دانش و فناوری نوین در طرح

· مدیریت دانش در تعمیم فناوری های استفاده شده و تجربه حاصل شده در طرح به صنعت آب و فاضلاب کشور

بیانیه ارزشها

ü در ارتباط با انجام ماموریت و وظایف: دانش محوری، حرفه گرایی و تخصص گرایی.

ü در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی: تعامل، جلب اعتماد و همکاری.

ü در ارتباط با کارکنان: توانمند سازی ، شایسته سالاری ، جانشین پروری ، عدالت محوری و حفظ کرامت انسانی.

ü در ارتباط با مشاوران و پیمانکاران :خوش حسابی و همکاری متقابل.

ü در ارتباط با سازمانها و نهادها : پاسخگویی و تعامل متقابل.

ü در ارتباط با ذی نفعان : تامین منافع و پاسخگویی.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۵۴
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.