1.       تملک کامل زمین تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران (فیروزبهرام) و شروع عملیات اجرایی 4 واحد تصفیه خانه با تامین مالی از طریق اخذ وام بانک توسعه اسلامی IDB

2.       همکاری در طراحی و اجرای شبکه ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب با شهرداری مناطق  ٢١ و ٢٢ تهران

3.       توسعه و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس ، به روش BOT

4.       طراحی تصفیه خانه های غیر متمرکز در کل سطح شهر تهران مطابق با طرح جامع فاضلاب تهران و با رویکرد مدیریت استفاده بهینه از پساب خروجی آن

5.       طراحی یک واحد تصفیه خانه فاضلاب شوش و تامین مالی از محل بیع متقابل

6.       طراحی یک واحد تصفیه خانه فاضلاب شهر آفتاب و تامین مالی از محل بیع متقابل

7.       پروژه ایمن سازی هیدورلیکی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب با رویکرد بهسازی خطوط و مدیریت بحران

8.       طرح مطالعات نظام جامع بهره برداری فاضلاب شهر تهران به منظور برنامه ریزی و تهیه طرح جامع به عنوان اقدامی مؤثر برای شناخت و مستندسازی مسائل و چالشها، تعیین اهداف و راهکارها و اولویت بندی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کاهش بروز مسائل  و مشکلات ناخواسته آتی

9.       طرح مطالعات پدافند غیرعامل فاضلاب شهر تهران به منظور به کارگیری روشهای پدافند غیرعاملی در تأمین شرایط مطلوب در زمانهای بحرانی و یا بروز خطرات طبیعی و انسان ساخت

10.   طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مرکز تحقیقات کاربردی شرکت فاضلاب تهران

11.   مشارکت با شهرداری منطقه 4 تهران برای ساخت تصفیه خانه های لویزان و سرخه حصار و استفاده از پساب آنها در آبیاری فضای سبز منطقه

12.   طراحی و اجرای خط سوییچ فاضلاب خط فاضلابرو غرب به تونل فاضلابرو شرق و فراهم نمودن امکان مدیریت بحران

13.   انجام منظم مطالعات ژئوتکنیک و کنترل مقاومت مصالح مصرفی در پروژه ها با همکاری آزمایشگاه معتمد

14.   تدوین دستورالعمل طراحی لرزه ای شبکه و خطوط انتقال فاضلاب با مشارکت پژوهشگاه زلزله و ابلاغ آن به مشاورین جهت بازنگری طرحهای قبلی و عملیاتی نمودن آن در طرحهای آتی


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۲۳
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.